Patiënteninformatie.

Als u bij ons onder behandeling komt zullen wij alles in het werk stellen om u zo goed en snel mogelijk van uw klachten af te helpen. Om alles zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen, hebben wij even een aantal zaken voor u op een rij gezet.

Legitimatie.

Wij zullen als u de eerste afspraak maakt een aantal gegevens aan u vragen, waaronder het documentnummer van een legitimatiebewijs. Wij zijn dit van de zorgautoriteit Nederland verplicht om dit vast te leggen.

Verzekering.

Wij zullen uw verzekeringsgegevens opvragen en indien de behandelingen door uw aanvullende of basis verzekering gedekt worden, zullen wij deze rechtstreeks indienen bij uw verzekeraar. Deze zal dit dan rechtstreeks vergoeden aan ons. Mochten zij om wat voor reden dan ook niet overgaan tot vergoeding dan zullen wij de behandeling alsnog aan u doorbelasten. Voor de dekking van uw behandeling heeft u zelf de eindverantwoording. Wij zullen voor zover mogelijk wel meedenken en adviseren/informeren. Wij hebben met alle verzekeraars een contract.

Niet vergoed door uw verzekeraar.

Indien uw aanvullende verzekering de behandelingen niet meer vergoed of als u geen aanvullende verzekering heeft. Verzoeken wij u om de behandeling per pin of contant na de behandeling te voldoen. Is een andere betalingsmethode gewenst dan kunt u dit met ons overleggen en zullen wij samen met u een passende oplossing vinden.

Eerste behandeling en dossier.

Het eerste bezoek bij een aandoening of klacht zal bestaan uit een intake (inventarisatie en registratie) en mogelijk een aanvang met de behandeling van uw klacht. Het registreren en administreren (dossiervorming) is een onderdeel van de behandeling, hiertoe zijn wij verplicht door onze beroepsgroep en verzekeraar. Een goede dossiervorming draagt bij aan een effectieve manier van behandelen en goede communicatie met andere zorgverleners. Bij het eerste contact zal een deel van de tijd hieraan besteed worden. 

Afspraak afzeggen 24 uur van tevoren.

Indien u een afspraak meer dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet is dit geen enkel probleem. Wij kunnen de vrijgevallen plaats dan weer inplannen. Indien u een afspraak binnen 24 uur voor de afspraak afzegt, zijn wij genoodzaakt u hiervoor een bedrag in rekening te brengen, wat de oorzaak hiervan ook is. De tariefstelling in de fysiotherapie is niet toereikend om dit voor onze rekening te kunnen nemen. De kosten hiervan zijn € 27,50 voor een enkele en € 55,00 voor een dubbele behandeling.

Klachtenregeling.

Uw behandeling zonder verwijzing door een arts.
Afspraak mogelijk binnen 24 uur.

Wij hebben een contract met alle verzekeraars; de vergoeding is afhankelijk van uw polis.
Maak een afspraak
Fysiotherapie Veeze
Francois Ballochilaan 83
7242AS Lochem
0573.254287
routebeschrijving
usermap-markertable linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram