hello world!
Published: 17 juli 2020

Aanspraak paramedische herstelzorg gaat direct in.

Minister Van Ark (medische zorg) heeft bekendgemaakt dat er een tijdelijke aanspraak komt voor paramedische herstelzorg voor coronapatiënten met ernstige klachten. Deze aanspraak gaat al zaterdag 18 juli in.

Een positieve beslissing.
Vanaf 18 juli maken coronapatiënten met ernstige klachten aanspraak op een voorwaardelijke en tijdelijke vergoeding vanuit het basispakket voor maximaal 50 fysio- of oefentherapeutische sessies, 8 uren ergotherapie en 7 uren diëtetiek binnen maximaal zes maanden.

Met deze beslissing neemt de minister het advies van het Zorginstituut over. De tijdelijke aanspraak is er voor zowel bestaande als nieuwe patiënten: vanaf 18 juli valt de zorg die zij afnemen onder de nieuwe aanspraak.

Na toestemming van patiënten kunnen de bevindingen over de zorg die zij krijgen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek naar herstel bij deze doelgroep. 

Declareren.
Het KNGF is blij met het advies en met de beslissing. Het belang van fysiotherapie voor coronapatiënten met ernstige klachten wordt door de minister en het Zorginstituut goed onderkend. Wij hebben ons ingespannen om de aanspraak passend en uitvoerbaar te krijgen, en dat is ook gelukt.

Ook vanwege de grote snelheid waarmee deze zorg moet worden georganiseerd zijn er nog open eindjes. We overleggen met andere paramedische beroepsgroepen en zorgverzekeraars over de praktische aspecten. Hierdoor kan de zorg die onder deze aanspraak valt nog niet direct vanaf zaterdag 18 juli gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraars.

Op de website van het ministerie lees je meer over de beslissing van de minister.

Fysiotherapie Veeze
Francois Ballochilaan 83
7242AS Lochem
0573.254287
routebeschrijving
usermap-markertable linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram